You are here

Gyproc Gipsprodukter

Gips et naturligt byggemateriale

Gips har været anvendt i byggeri gennem generationer. Fra gammel tid oftest i flydende form – bl.a. til stuklofter. I dag er gipsen mest kendt i pladeform – enten til vægge eller lofter. Men udviklingen har også betydet, at gipsen er blevet forædlet og kan leveres i en række systemer, der opfylder alle krav om design, funktion, indeklima, akustik og lydisolering mv.

Gips er nemlig et materiale med rigtig mange fordele både hvad angår brand, styrke, lyd og luft.

Lydisolerende egenskaber
Gipsplader er for eksempel specielt velegnede til lydisolerende konstruktioner. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Du kan se mere om gipspladers lydisolerende egenskaber her.

Brandhæmmende materiale
En gipsplade er et brandhæmmende materiale, som indeholder krystallisk bundet vand (ca. 20 % af pladens vægt). I tilfælde af brand sker der en kraftig opvarmning som forårsager at gipspladen afgiver det krystallisk bundne vand i form af vanddamp. Derved holdes overfladetemperaturen nede, og brandspredningen forsinkes.

Ingen afgasning
Gips er et rent naturmateriale og indeholder derfor ingen farlige komponenter eller emissioner. Test og grundige målinger viser, at der ikke kan registreres afgasning fra Gyproc gipsplader. Alle Gyproc gipsplader bærer ”Indeklima-mærket” og er klassificeret i bedste klasse. For mere om indeklima se her. 

Gyproc gipsplader

Gyproc gipsplader består af en støbt gipskerne, omsluttet af et kartonlag på ydersiden.

Kartonen fremstilles af genbrugspap og -papir.
Den gips, Gyproc anvender til sin produktion, kommer fra tre kilder:

  1. Genbrugsgips indsamlet fra byggepladser, genbrugsstationer og fra nedrivninger
  2. Industrielt restgips
  3. Naturgips fra gipsbrud

Mere end halvdelen af de anvendte råmaterialer er genanvendte materialer eller restprodukter. Dette bidrager til en væsentlig reduktion af energiforbruget til fremstilling af nye råmaterialer.

Gipspladens livscyklus

Udgangspunktet i bæredygtighed er livscyklus-betragtningen.  Fra råvarer til byggeri og spildhåndtering. Fra byggeri, drift og levetid til nedrivning og genanvendelse – både når det gælder den færdige bygning og de enkelte byggematerialer.

Råvarer

Gipspladerne er fremstillet af mere end 50% genbrugs- og restmaterialer i form af indsamlet genbrugsgips, industrigips samt genbrugskarton. Gyptone lofter fremstilles af Gyproc producerede gipsplader. 

Produktion 
Genindvinding af varme og recirkulering af vand. Effektive processer, der nedbringer energiforbrug og udledning.

Distribution
Lokal produktion giver mindre ressourceforbrug i forbindelse med distribution af produkter og indsamling af spild.

Byggeoptimering/byggeproces
Letbyggeri teknikken med Gyproc gipsløsninger kombineret med byggeoptimering reducerer byggetid, spild og ressourceforbrug.

Bygningens brug og drift
Lang levetid, der følger bygningen. Ingen afgasning og minimalt vedligehold.
Fleksibelt materiale, der nemt kan repareres, males etc.

Industriel symbiose
Genanvendelse af rest– og biprodukter fra andre virksomheder i Kalundborg. Vi har reduceret udledningen af svovldioxid samt vand- og olieforbruget.

Genanvendelse
Effektivt og veletableret indsamlings- og genanvendelsessystem, der reducerer spild og affald.

 

Dokumentation

På vores side for dokumentation, er det muligt at hente forskellige dokumenter omkring

  • Produktinformation
  • Miljøinformation
  • Certifikater

- og meget mere.