You are here

Håndtering af gipsplader med hensyn til fugt

Anvisninger for håndtering af gipsplader* under transport, oplagring, byggeforløb og brugsfase – under hensyntagen til fugtforhold. (Disse anvisninger er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Nordisk Gipspladeforening).

Gipsplader er et delvist organisk materiale. Som de fleste organiske materialer kan gipsplader angribes af mug og skimmelsvamp under fugtige forhold. Ved opfugtning skal fugtkilden straks elimineres og plader samt andre fugtfølsomme materialer skal hurtigt udtørres. Såfremt hurtig udtørring af opfugtede materialer ikke kan sikres, skal disse udskiftes. Beslutning om ikke at udskifte opfugtede materialer, skal altid baseres på en konkret vurdering.

Korrekt håndterede og korrekt anvendte gipsplader angribes ikke af mug eller skimmelsvamp.

For mere information om korrekt håndtering af gipsplader under hensyntagen til fugtforhold, se den fulde håndteringsanvisning.

Download håndteringsanvisningen