You are here

Gyproc XR c 450 med Gyproc ErgoLite

Gyproc XR 70/70x2 (450) EEE-EEE M140

Gyproc XR 70/70x2 (450) EEE-EEE M140

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40-X21)
    (Loft, gulv og væg - tør fugetætning)
2. Lægte Gyproc XR 70, cc 450 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc GEE 13 ErgoLite3)
4. Mineraluld, 140 mm.

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc ErgoLite Indervægsplader

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
Brandklassificering BS 60
Lyd klassifikation

R'W

= 60 dB
Maks væghøjde, mm 3700
Vægtykkelse (mm) 225
Bemærkninger: 

1) Lydklasser kan også opnås ved anvendelse af skinne SKP og lydfuge på den ene vægside. Se Gyproc Håndbog 9 - afsnit 3.7.3.

2) For opnåelse af Rr´w+C værdien kræves overholdelse af den angivne min. vægtykkelse.

3) For opnåelse af kvalitetsniveau Q4, kræves der fuldspartling af hele overfladen. Der kan med fordel anvendes Gyproc GPLE 12 Planum™ Ergo, som det yderste pladelag i de tilfælde, hvor der forekommer kortkantsamlinger. Se mere info i Gyproc Håndbog 9 - afsnit 3.7.7.

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.