Gyproc XR c 450 med Gyproc ErgoLite

Gyproc XR 70/70 (450) EEE-0 M0

Gyproc XR 70/70 (450) EEE-0 M0

1. Loft- og gulvskinne Gyproc SK 70
2. Lægte Gyproc XR 70, cc 450 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc GEE 13 ErgoLite1)

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc SK Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc ErgoLite Indervægsplader

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
Brandklassificering BS 60
Lyd klassifikation

R'W

= 25 dB
Maks væghøjde, mm 3700
Vægtykkelse (mm) 108
Bemærkninger: 

1) Brandklasse gælder uanset hvilken side der udsættes for brandpåvirkning.

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.