Gyproc XR c 450 med Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) NN-0 M0

Gyproc XR 70/70 (450) NN-0 M0

1. Loft- og gulvskinne Gyproc SK 70
2. Lægte Gyproc XR 70, cc 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo1)

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc SK Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc Normal Ergo Indervægsplader

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
System id 3.1.1-101
Brandklassificering BS 30
Lyd klassifikation

R'W

= 25-30 dB
Maks væghøjde, mm 3650
Vægtykkelse (mm) 95
Prisindeks 96
Bemærkninger: 

1) Brandklasse gælder uanset hvilken side der udsættes for brandpåvirkning. 

For opnåelse af kvalitetsniveau Q4, kræves der fuldspartling af hele overfladen. Der kan med fordel anvendes Gyproc GPLE 13 Planum™ Ergo som det yderste pladelag i de tilfælde, hvor der forekommer kortkantsamlinger. Se mere info Gyproc Håndbog 9 i afsnit 3.7.7.

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.