You are here

Gyproc XR c 450 med Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45

Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45

1. Kantprofil Gyproc AC 70/401)
(Loft, gulv og væg - tør fugetætning)
2. Lægte Gyproc XR 70, cc 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo2)
4. Mineraluld, min. 45 mm

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc Normal Ergo Indervægsplader

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
System id 3.1.1-108
Brandklassificering BS 60
Lyd klassifikation

R'W

= 48 dB
Maks væghøjde, mm 4500
Vægtykkelse (mm) 120
Prisindeks 189
Bemærkninger: 

1) Lydklasser kan også opnås ved anvendelse af skinne SKP og lydfuge på den ene vægside. Se Gyproc Håndbog afsnit 3.7.3.

2) For opnåelse af kvalitetsniveau Q4, kræves der fuldspartling af hele overfladen. Der kan med fordel anvendes Gyproc GPLE 13 Planum™ Ergo som det yderste pladelag i de tilfælde, hvor der forekommer kortkantsamlinger. Se mere info i Gyproc Håndbog afsnit 3.7.7.

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.