Gyproc XR c 450 med Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) N-N M0

Gyproc XR 70/70 (450) N-N M0

1. Loft- og gulvskinne Gyproc SK 70
2. Lagte Gyproc XR 70, cc 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc SK Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc Normal Ergo Indervægsplader

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
System id 3.1.1-103
Brandklassificering BS 30
Lyd klassifikation

R'W

= 30 dB
Maks væghøjde, mm 4150
Vægtykkelse (mm) 95
Prisindeks 100

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.