Gyproc XR c 450 med Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) N-N M45

Gyproc XR 70/70 (450) N-N M45

1. Kantprofil Gyproc AC 70/401)
(Loft, gulv og væg - tør fugetætning)
2. Lagte Gyproc XR 70, cc 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
4. Mineraluld, min. 45 mm

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc Normal Ergo Indervægsplader

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
System id 3.1.1-105
Brandklassificering BS 30
Lyd klassifikation

R'W

= 40 dB
Maks væghøjde, mm 4150
Vægtykkelse (mm) 95
Prisindeks 135
Bemærkninger: 

1) Lydklasser kan også opnås ved anvendelse af skinne SKP og lydfuge på den ene vægside. Se Gyproc Håndbog 9 afsnit 3.7.3.

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.