You are here

Gyproc XR c 450 med Gyproc Protect F

Gyproc XR 120/120 (450) PP-PP M0

Gyproc XR 120/120 (450) PP-PP M0

1. Kantprofil Gyproc AC 120/401)
(Loft, gulv og væg – tør fugetætning)
2. Lægte Gyproc XR 120, cc 450 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Indervægsplader

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
System id 3.1.1-106
Brandklassificering BS 120
Lyd klassifikation

R'W

= 44 dB
Maks væghøjde, mm 7000
Vægtykkelse (mm) 182
Prisindeks 247
Bemærkninger: 

1) Lydklasser kan også opnås ved anvendelse af skinne SKP og lydfuge på den ene vægside. Se Gyproc Håndbog afsnit 3.7.3.

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.