Gyproc XR c 450 med Gyproc Protect F

Gyproc XR 70/70 (450) P-P M45

Gyproc XR 70/70 (450) P-P M45

1. Kantprofil Gyproc AC 70/401)
(Loft, gulv og væg - tør fugetætning)
2. Lægte Gyproc XR 70, cc 450 mm
3. 15,4 mm Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo
4. Mineraluld, min. 45 mm

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Indervægsplader

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
System id 3.1.1-104
Brandklassificering BS 60
Lyd klassifikation

R'W

= 40 dB
Maks væghøjde, mm 4450
Vægtykkelse (mm) 101
Prisindeks 168
Bemærkninger: 

1) Lydklasser kan også opnås ved anvendelse af skinne SKP og lydfuge på den ene vægside. Se Gyproc Håndbog afsnit 3.7.3.

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.