Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust og Gyproc Normal

Gyproc XR 120/120 (450) R-R M45

Gyproc XR 120/120 (450) R-R M45

1. Kantprofil Gyproc AC 120/40 1)
(Loft, gulv og væg - tør fugetætning)
2. Lægte Gyproc XR 120, cc 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GRE 13 ROBUST Ergo
4. Mineraluld, min. 45 mm

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc ROBUST Ergo Indervægsplader

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
System id 3.1.1-105
Brandklassificering BS 30
Lyd klassifikation

R'W

= 44 dB
Maks væghøjde, mm 6000
Vægtykkelse (mm) 145
Prisindeks 166
Bemærkninger: 

1) Lydklasser kan også opnås ved anvendelse af skinne SKP og lydfuge på den ene vægside. Se afsnit 3.7.3.

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.