Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust og Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) RN-NR MR

Gyproc XR 70/70 (450) RN-NR MR

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 1)
(Loft, gulv og væg - tør fugetætning)
2. Lægte Gyproc XR 70, cc 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
4. 12,5 mm Gyproc GRE 13 ROBUST Ergo
5. Mineraluld Gyproc MR 120/20

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc ROBUST Ergo Indervægsplader
Gyproc Normal Ergo Indervægsplader
Gyproc MR Isoleringstilbehør

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
System id 3.1.1-107
Brandklassificering BS 60
Lyd klassifikation

R'W

= 48 dB
Maks væghøjde, mm 5150
Vægtykkelse (mm) 120
Prisindeks 197
Bemærkninger: 

1) Lydklasser kan også opnås ved anvendelse af skinne SKP og lydfuge på hhv. den ene eller begge vægsider. Se Gyproc Håndbog 9 afsnit 3.7.3.

2) For opnåelse af kvalitetsniveau Q4, kræves der fuldspartling
af hele overfladen. Se mere info i Gyproc Håndbog 9 afsnit 3.7.7.

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.