Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust og Gyproc Normal

Gyproc XR 120/120 (450) RN-NR M45

Gyproc XR 120/120 (450) RN-NR M45

1. Kantprofil Gyproc AC 120/40 1)
(Loft, gulv og væg - tør fugetætning)
2. Lægte Gyproc XR 120, cc 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
4. 12,5 mm Gyproc GRE 13 ROBUST Ergo
5. Mineraluld, min. 45 mm

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc ROBUST Ergo Indervægsplader
Gyproc Normal Ergo Indervægsplader

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
System id 3.1.1-108
Brandklassificering BS 60
Lyd klassifikation

R'W

= 52 dB
Maks væghøjde, mm 7000
Vægtykkelse (mm) 170
Prisindeks 220
Bemærkninger: 

1) Lydklasser kan også opnås ved anvendelse af skinne SKP og lydfuge på hhv. den ene eller begge vægsider. Se Gyproc Håndbog 9 afsnit 3.7.3.

2) For opnåelse af kvalitetsniveau Q4, kræves der fuldspartling
af hele overfladen. Se mere info i Gyproc Håndbog 9 afsnit 3.7.7.

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.