Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust og Gyproc Normal

Gyproc XR 120/95 (450) RN-NR M120

Gyproc XR 120/95 (450) RN-NR M120

1. Kantprofil Gyproc AC 120/40 1)
(Loft, gulv og væg - tør fugetætning)
2. Lægte Gyproc XR 95, cc 225 mm
(Monteres forskudt i bredere skinne)
3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
4. 12,5 mm Gyproc GRE 13 ROBUST Ergo
5. Mineraluld, min. 120 mm

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc ROBUST Ergo Indervægsplader
Gyproc Normal Ergo Indervægsplader

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
System id 3.1.1-110
Brandklassificering BS 60
Lyd klassifikation

R'W

= 52-55 dB
Maks væghøjde, mm 5000
Vægtykkelse (mm) 170
Prisindeks 287
Bemærkninger: 

1) Lydklasser kan også opnås ved anvendelse af skinne SKP og lydfuge på hhv. den ene eller begge vægsider. Se Gyproc Håndbog 9 afsnit 3.7.3.

2) For opnåelse af kvalitetsniveau Q4, kræves der fuldspartling
af hele overfladen. Se mere info i Gyproc Håndbog 9 afsnit 3.7.7.

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.