Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust og Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70x2 (450) RN-NR M140

Gyproc XR 70/70x2 (450) RN-NR M140

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40-X2 1)
(Loft, gulv og væg - tør fugetætning)
2. Lægte Gyproc XR 70, cc 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
4. 12,5 mm Gyproc GRE 13 ROBUST Ergo
5. Mineraluld, 140 mm

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc ROBUST Ergo Indervægsplader
Gyproc Normal Ergo Indervægsplader

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
System id 3.1.1-111
Brandklassificering BS 60
Lyd klassifikation

R'W

= 55-60 dB

R'W + C50–3150

= 53 dB
Maks væghøjde, mm 3850
Vægtykkelse (mm) 230
Prisindeks 300
Bemærkninger: 

1) Lydklasse kan også opnås ved anvendelse af skinne SKP og lydfuge på begge vægsider. Se Gyproc Håndbog 9 afsnit 3.7.3.

2) For opnåelse af R’w+C værdien kræves overholdelse af den angivne min. vægtykkelse.

3) For opnåelse af kvalitetsniveau Q4, kræves der fuldspartling af hele overfladen. Se mere info i Gyproc Håndbog 9 afsnit 3.7.7.

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.