Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust og Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70x2 (450) RNN-NNR M190

Gyproc XR 70/70x2 (450) RNN-NNR M190

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40-X2 1)
(Loft, gulv og væg - tør fugetætning)
2. Lægte Gyproc XR 70, cc 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
4. 12,5 mm Gyproc GRE 13 ROBUST Ergo
5. Mineraluld, 190 mm

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Indervægsprofiler
Gyproc XR Indervægsprofiler
Gyproc ROBUST Ergo Indervægsplader
Gyproc Normal Ergo Indervægsplader

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
System id 3.1.1-112
Brandklassificering BS 60
Lyd klassifikation

R'W

= 65 dB

R'W + C50–3150

= 58 dB
Maks væghøjde, mm 4150
Vægtykkelse (mm) 280
Prisindeks 370
Bemærkninger: 

1) Lydklasse kan også opnås ved anvendelse af skinne SKP og lydfuge på begge vægsider. Se Gyproc Håndbog 9 afsnit 3.7.3.

2) For opnåelse af R’w+C værdien kræves overholdelse af den angivne min. vægtykkelse.

3) For opnåelse af kvalitetsniveau Q4, kræves der fuldspartling af hele overfladen. Se mere info i Gyproc Håndbog 9 afsnit 3.7.7.

Indervægge med høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.