Gyproc XR c 300 med Glasroc H Ocean

Produkter i dette system

Produktnavn Produktkategori

Teknisk data

SYSTEMEGENSKABER -
Bemærkninger: 

Læs mere her

Vådrumsvægge med stållægter til høj lydreduktion

Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge med ekstra høje lydkrav. Profilformen mindsker væggens lydtransmission meget effektivt.