You are here

Plader og rammer til akustikpaneler

Gyptone INSTANT akustikpanel

Akustikplader til Gyptone INSTANT akustikpanel, der anvendes til akustisk regulering i eksisterende rum.

Betegnelse Længde mm
Gyptone INSTANT akustikpanelplade Sixto 60 Akustikpanel flise med hexagonale huller
Gyptone INSTANT Sixto 60
600
Gyptone INSTANT akustikpanelplade Quattro 20 Akustikpanel flise med kvadratiske huller
Gyptone INSTANT Quattro 20
600
Gyptone INSTANT akustikpanelplade Line 4 Akustikpanel flise med rektangulære huller
Gyptone INSTANT Line 4
600
Gyptone INSTANT akustikpanelplade Point 11 Akustikpanel flise med runde huller
Gyptone INSTANT Point 11
600
Gyptone INSTANT ramme, aluminium Akustikpanel ramme, aluminium
Gyptone INSTANT ramme
600 – 2400