You are here

Sikkerhed

Vores Helbreds- og Sikkerhedspolitik

Medarbejdernes trivsel er væsentlig for Gyproc. Som en vigtig ressource i virksomheden er det derfor vigtigt at skabe gode og fleksible rammer for den enkelte både arbejdsmæssigt og socialt.

For medarbejdere på byggepladserne gør vi løbende en indsats for at lette montagearbejdet. Derfor tilbyder vi en række ergonomiske produkter og hjælpeværktøjer, der gør arbejdsprocessen med at montere gipsvægge nemmere og mere effektiv.

I Gyproc vil vi...

  • målrettet arbejde for at forebygge arbejdsulykker samt arbejdsrelaterede sygdomme
  • løbende skabe forbedringer af arbejdsmiljøet samt fastholde opnåede resultater
  • jævnligt evaluere indsatsen for at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø
  • udvikle og vedligeholde vore medarbejderes kompetencer, således at de oplever tilfredshed med de udførte arbejdsopgaver  og giver styrke til at påtage sig varierende arbejdsopgaver
  • sætte ambitiøse mål for vores sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejde
  • overholde gældende lovgivning og øvrige aftaler, herunder koncernkrav

 

Gyproc har en OHSAS 18001 certificering, hvilket betyder at vi har forpligtet os til at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Derfor har vi en systematisk tilgang til at identificere og reducere ulykker.