You are here

Værdier

Saint-Gobain - Adfærd og Handling 


Saint-Gobain koncernen har udviklet en række fælles principper, der anvendes af både ledelse og medarbejdere, og som har været en rettesnor for koncernens aktiviteter i årenes løb. Disse principper er

  • Adfærdsprincipper
  • Professionelt engagement
  • Respekt for andre
  • Integritet
  • Loyalitet
  • Solidaritet


 Alle medlemmer af ledelsen og alle medarbejdere i Saint-Gobain koncernen er personligt ansvarlige for at efterleve disse principper for adfærd og handling.

Principper for Adfærd og Handling